FacebookInstagramBakalářiJídelníčekPosta

Hledat

Login

Login
SPŠ a SOU Uničov

Domů Šipka Nabídka oborůŠipkaStrojní mechanik

Strojní mechanik

Strojní mechanik 23-51-H/01

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list
Délka studia: 3 roky
Forma studia: denní studium

Žáci v rámci tohoto oboru získají znalosti z předmětů strojnictví, strojírenská technologie a technologie. Žáci uplatní své praktické dovednosti a znalosti při výrobě, montážích a opravách strojů a zařízení. Naučí se obsluhovat, seřizovat a kontrolovat pracovní zařízení a prostředky, používat běžné a mechanizované nástroje, odstraňovat poruchy na strojích a zařízeních, zajišťovat předávací a opravárenský servis. Jsou schopni ručně a strojně obrábět materiály. Naučí se zásadám manipulace s materiálem a předpisům pro používání zdvihacích zařízení. Dále jsou připravováni provádět činnosti v montážních a opravárenských provozech a dílnách při výrobě ocelových konstrukcí.

Za dobré výsledky v odborné praxi jsou žáci odměňováni učňovským stipendiem Olomouckého kraje.

Součástí studia je získání svářečského průkazu pro svařování v ochranné atmosféře CO2.

Absolventi učebního oboru mohou pokračovat v maturitním oboru.

Finanční podpora žákům oboru Strojní mechanik bude stanovena rozhodnutím Olomouckého kraje.

strojmechanik.xls

Přihláška ke studiu

StáhnoutStáhnout

svp-strojni_mechanik_z.pdf

ŠVP Strojní mechanik

StáhnoutStáhnout

svp-strojni_mech._zme._z_od_1_9_2019_v1.pdf

Učební plán - Strojní mechanik

StáhnoutStáhnout