Dny otevřených dveří

Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče, milí žáci,

oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji z provozních důvodů na pondělí 27. září 2021 ředitelské volno pro žáky.

 

Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
ředitel školy

Zahájení a organizace školního roku 2021/2022

Školní rok začíná žákům ve středu 1. září 2021 a končí ve čtvrtek 30. června 2022.

Zahájení školního roku proběhne 1. září od 8:10 hodin v učebnách po třídách podle rozpisu. První ročníky maturitního studia v budově na ulici Školní 164, první ročníky tříletých učebních oborů v budově na Moravském náměstí 681. Ostatní třídy vyšších ročníků ve svých učebnách. Na začátku hodiny proběhne testování antigenními testy na Covid 19. Z testování budou uvolněni žáci, kteří předloží doklad o:

 • kompletním očkování, ukončeném před min. 14. dny, nebo

 • prodělaném onemocnění Covid 19, kdy od 1. pozitivního nálezu neuběhlo více než 180 dní, nebo

 • negativním testu na Covid 19, ne starším než 72 hodin.

Ve všech společných prostorách školy musí žáci i zaměstnanci používat respirátor FFP2.

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, mají od 1. 9. 2021 přihlášeny obědy. Pokud se nechtějí stravovat, musí si oběd odhlásit nejpozději do 12:00 hodin dne 31. 8. 2021.

 

 

 

 

Přehled nabízených oborů pro školní rok 2021/2022

Čtyřleté maturitní obory

Kód oboru

Přihláška

Informace
o oboru

Obchodní akademie

63-41-M/02

ZDE ZDE

Strojírenství   

23-41-M/01

ZDE ZDE

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

ZDE ZDE

Průmyslová ekologie

16-02-M/01

ZDE ZDE

Tříleté učební obory

Kód oboru

Přihláška

Informace 
o oboru

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

 ZDE  ZDE

Obráběč kovů

23-56-H/01

 ZDE  ZDE

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

 ZDE  ZDE

Strojní mechanik

23-51-H/01

 ZDE  ZDE

Představení školy

 

 

Dvacet důvodů, proč jít studovat k nám do školy:

 1. Vstřícnost a partnerský přístup
 2. Perspektivní obory
 3. Výuka se špičkovými moderními technologiemi
 4. Výuka v moderních odborných učebnách a dílnách
 5. Výuka pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 6. Inovativní přístup, který zohledňuje novodobé trendy
 7. Stipendijní program, který garantuje žákům, že při splnění daných kritérií u vybraných oborů je možné dosáhnout na motivační krajské i podnikové stipendium
 8. Seznámení se s prostředím vysokých škol v rámci vzájemné spolupráce
 9. Předpoklad úspěšného složení maturitní zkoušky díky zvýšené předmaturitní přípravě
 10. Uplatnění na trhu práce díky propracovanému propojení teorie s praxí. Škola nabízí možnost vybrat si firmu pro učební praxi, která se pro řadu žáků může stát i budoucím zaměstnáním
 11. Mezinárodní poznávací a výměnné pobyty
 12. Turistické, lyžařské a snowboardové kurzy
 13. Odborné exkurze a výlety
 14. Sportovní vyžití na dvou víceúčelových sportovních hřištích, ve školních tělocvičnách či v posilovnách
 15. Spousta zábavy na tradičních školních akcích, jako jsou školní ples, poslední zvonění, třídní výlety aj.
 16. Pestrá škála zájmových kroužků
 17. Vlastní stravování v moderní školní jídelně s vlastní kuchyní v hlavní budově školy
 18. Ubytování ve vlastním Domově mládeže, který je nedaleko od školy
 19. Možnost získání řidičského průkazu a svářečského průkazu
 20. Individuální přístup, protože na každém studentovi nám záleží