Nabídka oborů pro školní rok 2021-2022

Vážení rodiče, žáci a zájemci o studium,
rozhodnutím ředitele školy se jednotné přijímací zkoušky budou konat pouze pro studijní obor 63-41-M/02 Obchodní akademie.
Pro ostatní maturitní obory se v souladu s kritérii přijímacího řízení jednotné přijímací zkoušky nekonají.

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek se přesouvají na:

1. termín 3. 5. 2021
2.
termín 4. 5. 2021

Zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení proběhne pro všechny studijní i učební obory nejdříve 19. 5. a nejpozději do 21. 5. 2021.

Lhůta pro odevzdání zápisových lístků bude potom 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se nabízených oborů nebo potřebujete poradit s výběrem vhodného oboru, můžete se telefonicky obrátit na: 

Obory Kontaktní jméno Telefon
Obchodní akademie pí. Andrea Hanousková 723 703 285
Strojírenství
Mechanik seřizovač
Průmyslové ekologie
Ing. Hana Sochová 608 117 727
Opravář zemědělských strojů
Obráběč kovů
Mechanik opravář motorových vozidel
Strojní mechanik
p. Milan Surma 777 716 921

Přehled nabízených oborů pro školní rok 2021/2022

Čtyřleté maturitní obory Kód oboru Přihláška Informace
o oboru
Obchodní akademie 63-41-M/02 ZDE ZDE
Strojírenství    23-41-M/01 ZDE ZDE
Mechanik seřizovač 23-45-L/01 ZDE ZDE
Průmyslová ekologie 16-02-M/01 ZDE ZDE
Tříleté učební obory Kód oboru Přihláška Informace 
o oboru
Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01  ZDE  ZDE
Obráběč kovů 23-56-H/01  ZDE  ZDE
Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01  ZDE  ZDE
Strojní mechanik 23-51-H/01  ZDE  ZDE

Představení školy

.

 

 

Školní vzdělávací programy pro jednotlivé obory vzdělání jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy.

 


Stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje

Žákům vybraných technických oborů (Strojírenství a Mechanik seřizovač) vzdělání středních škol zakončených maturitní zkouškou je poskytován v průběhu jejich profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia (dále jen stipendium) z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech středního školství perspektivních na trhu práce.

 

Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019 bude stanovena rozhodnutím Olomouckého kraje.


Žákům vybraných oborů (Obráběč kovů a Strojní mechanik) je poskytována v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje. Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v učňovském školství v oborech perspektivních na trhu práce.

 

Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání pro školní rok 2018/2019 bude stanovena rozhodnutím Olomouckého kraje.

 

.