Stavebnictví 36-47-M/01

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní studium
Zaměření: Pozemní stavitelství

 

Profilové předměty: pozemní stavitelství, stavební konstrukce, konstrukční cvičení, stavební provoz.

 

Absolvent se uplatní v povolání stavební technik v oblasti přípravy staveb, projektant nebo rozpočtář, v oblasti provádění staveb v pozici stavební technik, mistr nebo stavbyvedoucí, v oblasti státní správy (stavební úřad). Absolvent zpracovává projektovou dokumentaci a pracuje s ní, a to jak tradičně, tak pomocí aplikačního SW CAD systému a SW pro rozpočtování.

 

Výše stipendia žákům studijního oboru Stavebnictví bude stanovena rozhodnutím Olomouckého kraje.

.