Moderní absolvent strojírenství

Hlavním cílem projektu byla modernizace a inovace výuky odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, zvýšení efektivity ve výuce odborných strojírenských a elektrotechnických předmětů, odborném výcviku a všeobecně vzdělávacích předmětech (matematika,fyzika, český jazyk, anglický a německý jazyk, ekonomika), zkvalitnění výuky tak, aby byla nejen pro žáky školy atraktivnější, zajímavější a efektivnější. Záměrem projektu bylo vytvořit studijní podpory pro učitele nejen s využitím informačních technologií. To umožňuje pedagogům užívat moderních vyučovacích forem výuky. Záměrem  bylo změnit postoje pedagogů k metodám výuky, které nejsou založeny pouze na tradičních metodách, zvýšit četnost využívání výpočetní techniky včetně datových projektorů a interaktivních tabulí při výuce odborných předmětů, matematiky, fyziky a cizích jazyků.

Stránka projektu: ZDE

Výstupy:

.