Nepořádek v městském parku pomáhali uklízet naši žáci

Rok se sešel s rokem a opět musím chválit, tentokrát žáky tříd 1 AE, 1 MS a 2 CE – oboru Průmyslová ekologie. Všichni výše jmenovaní studují na SPŠ a SOU Uničov, a přesto, že u nás působí většinou prvním rokem, už nám dělají radost, alespoň co se pracovitosti týká.

Už několik let se naše škola zúčastňuje akce „Ukliďme Česko“ a stejně tomu bylo i letos. Letošní úklid organizoval Odbor životního prostředí Městského úřadu v Uničově a dne 10. 4. 2019 se do akce zapojily čtyři uničovské školy. Naší škole byla přidělena k úklidu velká část městského parku – od železniční trati, kolem rybníků až k městskému koupališti.

Žáci naší školy se rozdělili do skupin a každá skupina si vzala na starost část parku, který vyčistila od odpadů. Jednotlivé skupiny mezi sebou soutěžily, která z nich nasbírá nejvíce odpadu. Celkem se jim podařilo nasbírat 60 igelitových pytlů odpadu, k tomu musíme připočítat stavební odpad, rezavé trubky, střešní krytinu z černé skládky za zahrádkářskou kolonií. Studenti vyčistili okolí rybníků od odpadů, které po sobě zanechali rybáři a další návštěvníci parku. Vybrali a uklidili i značný nepořádek za nákupním střediskem Tesco, v prostorách, které má na starosti soukromá firma. Žákům ten nepořádek tak vadil, že jej dobrovolně uklidili. Nevadilo jim chladné počasí, namáhavá práce ani fakt, že se mnozí při práci umazali.

Žákům naší školy patří obrovská pochvala za pracovní nasazení, některým obyvatelům Uničova a  návštěvníkům parku pak velká výtka za nepořádek, který každoročně po sobě zanechávají. Na zamyšlení je také fakt, že naše škola odhalila a uklidila už druhou černou skládku v blízkosti zahrádkářských kolonií v posledních třech letech.

Marcela Ťulpová