POKOS

POKOS – SPŠ a SOU Uničov (25. 6. 2018)

Na konci školního roku měli žáci naší školy možnost zúčastnit se akce „POKOS“, což znamená Příprava obyvatelstva k obraně státu. Tuto akci pro nás připravili studenti a učitelé Univerzity obrany (UO). Hlavním cílem doprovodných aktivit programu Příprava občanů k obraně státu, který vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu, je zábavnou a interaktivní formou vysvětlit pojmy, které souvisejí s obranou státu, představit Armádu ČR, její historii a tradice a informovat o jejím poslání, současné činnosti a výstroji či výzbroji. Součástí akce byla také přednáška zástupce Katedry palebné podpory Fakulty vojenského leadershipu UO, který žáky seznámil s nasazením vojáků české armády v zahraničních misích a rolí orgánů civilně vojenské spolupráce v rámci misí. Naši žáci měli v rámci dne rovněž příležitost se mnohé dozvědět o možnostech vysokoškolského studia na fakultách UO a profesi důstojníka Armády ČR.

S velkým ohlasem se u žáků setkal blok praktické části. V rámci ní žáci mohli absolvovat:

-          Zdravotní přípravu s ukázkami činností při poskytnutí první pomoci zraněnému za použití resuscitační figuríny. Žáci viděli demonstrace zastavení tepenného krvácení, ošetření zranění, popálenin apod. Zároveň si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci. Přípravu prováděli studenti Fakulty vojenského zdravotnictví UO.

-          Ochranu proti nebezpečným látkám s ukázkami prostředků protichemické ochrany s možností vyzkoušení. Žáci získali informace o zbraních hromadného ničení a toxických látkách, byli poučeni o chování obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových situacích apod. Poučení a ukázky prováděli studenti z Fakulty vojenského leadershipu UO.

-          Ukázku ručních zbraní a výstroje vojáka AČR. Žákům byly předvedeny zbraně používané v AČR (PU 5,56x46 CZ 805 BREN A1, PI 9 CZ 75 SP 01 PHANTOM, PU 7,62 Sa 58 V, OP 7,62 SVD Dragunov, opakovací brokovnice Winchester) a taktická výstroj vojáka. Tato část se setkala s největším zájmem ze strany žáků. Ukázku zajišťovali studenti z Fakulty vojenských technologií UO.

-          Střelbu z vojenské vzduchovky. Žáci absolvovali střelbu ze vzduchové pušky 4,5 mm vzor 47 na terče ze 4 palebných postů. I tato část se u žáků setkala s mimořádným ohlasem. V rámci tohoto stanoviště byla žákům zároveň prezentována nabídka vojenského studia. Tuto část zajišťovali studenti z Fakulty vojenského leadershipu UO.

-          Ukázku katedry bojových a speciálních vozidel. Žákům byla prezentována činnost katedry, která se zaměřuje na konstrukci, spolehlivost, diagnostiku, provoz a údržbu vojenské techniky. Žáci mohli využít automobilový trenažer.

Touto cestou bych chtěla za celou školu poděkovat zástupcům Univerzity obrany za vstřícnost a perfektní organizaci celého dne a budeme se těšit na další vzájemnou spolupráci.

 

Hana Sochová, ZŘ

 

 

https://info.unob.cz/Stranky/2018/06/20180626_1.aspx 

Europa Secura

Dnes se naši studenti Josef Červinka a Nikola Kazíková zúčastnili krajského kola v ústních obhajobách bezpečnostních analýz soutěže EuropaSecura, Školu reprezentovali úspěšně a z Olomouce si odváží ocenění za nejlepší tým Olomouckého kraje.

secua

Rita – školné a zdravotní pojištění 2018

Vážení Ritini přátelé,

dovolte mi, abych vám všem poděkovala za příspěvky na její studium a zdravotní pojištění. I v letošním roce se nám podařilo společně vybrat a odeslat na její studijní účet 12.600,-- Kč, a tím jsme jí umožnili vzdělávat se. Ráda bych vyzdvihla třídu 1.O, jejíž žáci přispívali 50 Kč za žáka, místo původně stanovených 30 Kč. Dále třída 4. MS mimo běžného příspěvku darovala ještě 500 Kč z peněz, které vybrala na posledním zvonění.

Chci vám sdělit, že finanční částky, které jsme za poslední roky vybrali, jsou o něco vyšší než platba školného a zdravotního pojištění, zůstatek je uložen na jejím účtu v naší republice a z našetřených peněz bude uhrazen poslední rok jejího studia, nebo je možné tyto úspory věnovat jinému dítěti, které přišlo před koncem studia o sponzory.

Věřím, že ji všichni rádi podpoříte i v dalších letech a společnými silami se nám podaří uskutečnit Ritin sen – dokončit studia.

Bohumila Eilewa Sovová

Jaký krásný život žijeme

Každoročně studenti naší školy navštěvují pietní místo  - koncentrační tábor v Osvětimi, což jsme letos uskutečnili 3. 4. 2018. Autobus s žáky 2. ročníků vyjel brzy ráno a všichni odjížděli s dobrou náladou.
Po příjezdu na místo žáci navštívili koncentrační pracovní tábor v Osvětimi, prošli si místa, kde se odehrávala nejhrůznější zvěrstva v dějinách lidstva, a poté se přesunuli do vyhlazovacího tábora v Březince. Po celou dobu sledovali pozorně výklad průvodkyně a snažili se vžít do kruté doby, o níž jim bylo vyprávěno.
Při zpáteční cestě  žáci shlédli nádherné královské město Krakov a mířili k domovu.
Jsem přesvědčená o tom, že by tato místa měli navštívit všichni studenti středních škol, neboť informace získané v Osvětimi jim pomohou pochopit historické souvislosti a mohou být i pomůckou k dalšímu studiu a maturitní zkoušce.
Mgr. Bohumila Eilewa Sovová

Květinkový den – 16. 5. 2018 – rekordní výtěžek

V měsíci květnu žáci SPŠ A SOU Uničov  uspořádali sbírku pro  Ligu proti rakovině, která je v povědomí našich občanů pevně zakotvená, jelikož ji pořádáme každý rok od jejího vzniku.
Chci poděkovat všem občanům, kteří přispěli koupí kytičky měsíčku lékařského a podpořili tak nejen další výzkum rakoviny, ale i onkologická centra. Podařilo se nám společně vybrat částku 50.231,- Kč, což je nejvyšší finanční obnos za celá léta podpory Ligy proti rakovině, kterým naše město přispělo. Obrovský dík patří nejen všem, jež darovali určitou finanční částku, ale také studentům třídy 2. C a 3. B, kteří vám měsíček lékařský nabízeli a oslovili vás.
 Věřím, že i v příštím roce si příznivci této akce opět zakoupí prodávané předměty a potěší tak především sami sebe, že přispěli na jednu z nejdůležitějších věcí v našich životech.

Mgr. Bohumila  Eilewa Sovová

Naši opět úspěšní obráběči

Dne 22. března 2018 se žáci 3. ročníku oboru Obráběč kovů zúčastnili krajského kola soutěže odborných dovedností žáků Olomouckého kraje KOVO JUNIOR České ručičky 2018. Vyhlašovatelem této soutěže v odborných dovednostech je cech KOVO ČR. Soutěže se zúčastnilo celkem šest škol z Olomouckého kraje (SPŠ a SOU Uničov, SŠT Přerov, SPŠ Hranice, SŠŽTS Šumperk, SOŠ a SOU Jeseník a domácí SŠTZ Mohelnice). Naši školu výborně reprezentovali 2 žáci - Martin Durman skončil v soutěži na slušném 7. místě a Pavel Hartl získal 1. místo a možnost reprezentovat školu i v celostátním kole.

 

 

Celostátní klání mladých obráběčů se konalo ve dnech 18. – 20. 4. 2018 na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou a zápolilo zde celkem 19 žáků z 16 škol, z 10 krajů České republiky. Pavel Hartl i tady úspěšně reprezentovat naši školu a obsadil krásné 4. místo. Celková úspěšnost soutěžících v rámci soutěže byla velmi vysoká, mladí obráběči prokázali velmi dobrou úroveň praktických dovedností nejen při obrábění, ale také při měření a zpracování měřicích protokolů.
Žákům děkuji za výbornou reprezentaci školy a přeji mnoho zdaru při složení závěrečné zkoušky.

 Učitel odborného výcviku Libor Hanyáš

Opět úspěšní „uklízeči“

Rok se sešel s rokem a naše škola, SPŠ a SOU Uničov, se opět zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Po domluvě s pracovnicí Městského úřadu v Uničově jsme měli za úkol uklidit městský park v Uničově  a  vrch Šibeník s  nejbližším okolím.
Dne 11. 4. 2018 v 8 hodin ráno jsme se sešli - 40 žáků (třídy 1 CE, 3 B a 3 MS)  + dvě učitelky, všichni dobře vybaveni na úklid a pozitivně naladěni jarním sluníčkem. Naším prvním cílem byl městský park, kde minulou neděli vichřice rozházela odpadky po celém parku. Během 40 minut stihli žáci sesbírat 5 igelitových pytlů odpadu. Nejvíce odpadků našli v křovinách na okraji parku, kde v blízkosti stojí budova supermarketu Tesco.
Následoval pochod přes celé město až k vrchu Šibeník. Jelikož jsme šli k Šibeníku cestou od starého sídliště a pak přes pole, už během cesty žáci bedlivě sledovali okolní terén a sbírali igelity i na poli. Dorazili jsme k potoku Lukavice a studenti se rozdělili do dvou skupin. První, větší skupina čistila od odpadků vrch Šibeník, menší skupinka 10 žáků šla podél potoka a mapovala terén v jeho okolí. Děvčatům z druhé skupiny se podařilo objevit dvě nelegální skládky odpadu v remízku a křovinách v blízkosti potoka, tři chlapci pak lovili odpad přímo z koryta potoka (pro tuto práci si zajistili účinné pomůcky na vytahování lahví z vody).
Jedna nelegální skládka byla dříve asi bydlištěm bezdomovců nebo narkomanů (na místě se totiž našlo větší množství obalů od léku Panadol). Mezi zelenými polštáři medvědího česneku se vyjímaly igelitové tašky, obaly, lahve, rozbité matrace, výplň z polštářů a velké množství papírových kartonů v různém stupni rozkladu. Druhá skládka obsahovala kromě matrací a igelitů také stavební materiály – kusy střešní krytiny, tvárnic a v potoce hozené dřevené okenní rámy. Všechno žáci vynosili na okraj pole a nachystali k odvozu, který provedou pracovníci Technických služeb Uničov.
Za odpovědné chování, disciplinovanost, nadšení pro věc a ohromný kus špinavé práce si naši žáci zaslouží obrovskou pochvalu. Kritiku si však zaslouží všichni, kteří naši krásnou přírodu, město i okolí znečišťují a ničí.

Organizátorka akce Marcela Ťulpová

 

Den zručnosti na SPŠ a SOU Uničov

     I v tomto  školním roce se učitelé naší školy rozhodli uspořádat akci, která si klade za cíl oživit zájem o technické obory. Je všeobecně známo, že převážná většina firem postrádá kvalitní pracovníky v technických profesích. V rámci Dne otevřených dveří, který se konal 7. února 2018, uspořádali pedagogové ze SPŠ a SOU Uničov pro žáky devátých tříd základních škol z Uničova a blízkého okolí akci s názvem Den zručnosti, o kterou je každý rok velký zájem, což dokládá i skoro stovka zúčastněných z celkem 13 ZŠ.
     Pro zájemce bylo připraveno na obou pracovištích naší školy několik workshopů a pracovních dílen, strukturovaných podle specifických oborů, které naše škola nabízí, vždy s důrazem na odborné a ekonomické dovednosti. Žáci tak měli možnost formou zábavných aktivit získat lepší přehled o nabízených oborech a konkrétněji poznat jejich zaměření.
     Celá akce by se samozřejmě neobešla bez spolupráce a podpory našich sociálních partnerů, za což jim patří velký dík a doufáme, že i v dalších letech nám budou při realizaci podobných akcí významnou oporou.
     Věříme, že Den zručnosti byl pro budoucí absolventy základních škol dostatečnou motivací pro výběr některého z oborů a že se s většinou z nich setkáme v září v našich školních lavicích.

Ing. Hana Sochová, zástupkyně ředitele

21. ročník soutěže v psaní na klávesnici

Dne 6. 12. 2017 proběhl další ročník, již 21., soutěže v psaní na klávesnici pro žáky ZŠ. Letos se utkalo 85 soutěžících. Po počátečních technických problémech byly síly úspěšně změřeny a nejlépe dopadli žáci ze ZŠ Vítězná Litovel - 1. místo - Tomáš Němeček, 2. místo - Eliška Smetanová. Bronzovou příčku obsadila žákyně ze ZŠ Pionýrů Uničov - Ela Holoubková. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším soutěžení!

Exkurze Honeywell Aerospace

Dne 5. prosince 2017 navštívili studenti maturitních ročníků oborů Strojírenství a Mechanik seřizovač výrobní prostory firmy Honeywell Aerospace v Hlubočkách – Mariánském Údolí.  Studenti nejdříve absolvovali prezentaci, která jim přiblížila, čím se firma zabývá, a poté diskuzi o volných pracovních pozicích. Pak firma představila našim studentům technologie, které využívá k výrobě statických dílců leteckých motorů. Jednalo se zejména o metody obrábění, tváření, povrchové úpravy, techniky 3D měření a nedestruktivní zkoušení vyrobených dílců.

Honeywell

Je libo želví polévku?

Pokud čekáte kulinářskou specialitu, asi vás zklamu. Pro titulek jsem použila název vzdělávacího programu, kterého se zúčastnili žáci tříd 3. B a 4. B na konci září 2017 v ZOO Ostrava. Program, který jsem pro žáky oboru Průmyslová ekologie vybrala, řešil aktuální globální problémy jako pytláctví, ilegální obchod se zvířaty a zvířecími produkty, bushmeat (zabíjení divoce žijících zvířat pro kuchyně luxusních restaurací po celém světě), lov a zabíjení divoce žijících zvířat pro trofejní úlovek. Kromě získání teoretických poznatků, zhlédnutí fotografií a videí měli žáci možnost si unikátní materiály osahat doslova vlastníma rukama. Komu se poštěstí držet v rukách vypreparovanou lebku tygra, pravou slonovinu, kabelku z krokodýlí kůže, boty z hadí kůže a spoustu dalších unikátních výtvorů? Tady musím podotknout, že výše zmíněné exponáty byly většinou zabaveny celníky při pašování na naše území, lebka tygra je z uhynulého zvířete, které žilo v ostravské ZOO, slonovina je pak ulomený kel zvířete chovaného v ZOO.

Po psychicky náročném vzdělávacím programu následovala příjemnější část exkurze – prohlídka zoologické zahrady. Ostravská ZOO se účastní mnoha programů na záchranu volně žijících zvířat a na každém kroku je zde vidět obrovské úsilí vytvořit zvířatům co nejpřirozenější prostředí pro život. Často jen pruh vody nebo elektrický ohradník tvoří hranici mezi zvířetem a návštěvníkem. Venkovní výběhy poskytují zvířatům dostatek prostoru, možnosti úkrytu, prostor pro hru i relaxaci. V celém areálu ZOO panuje čilý pracovní budovatelský ruch, který ale nijak výrazně nezasahuje do života chovaných zvířat.

Na závěr musím pochválit naše žáky za vzorné chování po celou dobu pobytu v ZOO, za dochvilnost, zájem o zvířata i za spolupráci s lektorkou v průběhu programu.

Marcela Ťulpová

MSV BRNO 2017

Dne 10. 10. 2017 studenti 3. a 4. ročníků maturitních oborů Strojírenství a Mechanik seřizovač navštívili 59. Mezinárodní strojírenský
veletrh (MSV) v Brně, který patří mezi nejvýznamnější průmyslové veletrhy ve střední Evropě. Na veletrhu se studenti mohli seznámit se všemi oblastmi strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Hlavním tématem MSV byla průmyslová automatizace, prezentace měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky. Dále se studenti setkali s nejnovějšími trendy používanými v oblasti obrábění, tváření, svařování, ale i s 3D tiskem, včetně skenování součástí, a 3D kreslicími a CAD programy.