Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

přijměte pozvání na třídní schůzky, které se konají ve středu 13. listopadu 2019 od 16.00 hod za účasti třídních učitelů, zástupců pro všeobecnou a odbornou výuku, výchovné poradkyně a školní metodičky prevence.

Program třídních schůzek: informace o prospěchu a chování žáků a o aktivitách školy během školního roku.

Těšíme se na Vaši účast.

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, žáci a zájemci o studium,
rádi Vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

který se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 od 10:00 do 17:00 hodin

v budovách na ulici Školní a Moravském nám.

Kde získáte:
 - obecné informace o škole,
 - informace o vzdělávacích oborech a ostatních aktivitách školy,
 - informace o přijímacím řízení,
 - odpovědi na Vaše dotazy.

Na Vaši návštěvu se srdečně těší pedagogický sbor.

Aktuálně

Seznam literárních děl k státní maturitě, okruhy z odborných předmětů a jazyků naleznete ZDE
Organizaci zimního termínu závěrečných zkoušek najdete ZDE


canvas

Přehled nabízených oborů pro školní rok 2020/2021

Čtyřleté maturitní obory

Kód oboru

Přihláška

Informace
o oboru

Obchodní akademie

63-41-M/02

ZDE ZDE

Strojírenství

23-41-M/01

ZDE ZDE

Mechanik seřizovač

23-45-L/01

ZDE ZDE

Průmyslová ekologie

16-02-M/01

ZDE ZDE

Tříleté učební obory

Kód oboru

Přihláška

Informace
o oboru

Opravář zemědělských strojů

41-55-H/01

 ZDE  ZDE

Obráběč kovů

23-56-H/01

 ZDE  ZDE

Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01

 ZDE  ZDE

Strojní mechanik

23-51-H/01

 ZDE  ZDE

Dvacet důvodů, proč jít studovat k nám do školy:

 1. Vstřícnost a partnerský přístup
 2. Perspektivní obory
 3. Výuka se špičkovými moderními technologiemi
 4. Výuka v moderních odborných učebnách a dílnách
 5. Výuka pod vedením kvalifikovaných pedagogů
 6. Inovativní přístup, který zohledňuje novodobé trendy
 7. Stipendijní program, který garantuje žákům, že při splnění daných kritérií u vybraných oborů je možné dosáhnout na motivační krajské i podnikové stipendium
 8. Seznámení se s prostředím vysokých škol v rámci vzájemné spolupráce
 9. Předpoklad úspěšného složení maturitní zkoušky díky zvýšené předmaturitní přípravě
 10. Uplatnění na trhu práce díky propracovanému propojení teorie s praxí. Škola nabízí možnost vybrat si firmu pro učební praxi, která se pro řadu žáků může stát i budoucím zaměstnáním
 11. Mezinárodní poznávací a výměnné pobyty
 12. Turistické, lyžařské a snowboardové kurzy
 13. Odborné exkurze a výlety
 14. Sportovní vyžití na dvou víceúčelových sportovních hřištích, ve školních tělocvičnách či v posilovnách
 15. Spousta zábavy na tradičních školních akcích, jako jsou školní ples, poslední zvonění, třídní výlety aj.
 16. Pestrá škála zájmových kroužků
 17. Vlastní stravování v moderní školní jídelně s vlastní kuchyní v hlavní budově školy
 18. Ubytování ve vlastním Domově mládeže, který je nedaleko od školy
 19. Možnost získání řidičského průkazu a svářečského průkazu
 20. Individuální přístup, protože na každém studentovi nám záleží